Zámek a přilehlý park

Na místě zámecké budovy, ve které je v současné době výchovný ústav mládeže, stávala tvrz majitele panství. Je zaznamenána celá řada majitelů tak, jak se na tvrzi i panství střídali. V polovině XVI. století páni Zahrádečtí dali přestavět tvrz na zámek. Přesto, že o zámeckém parku nemáme písemných zpráv, lze předpokládat, že i v této době byl park založen. V době baroka přibyla pozdně renesanční budově baňatá vížka, byly nově upraveny vjezdy a provedeny další stavební úpravy. O ukončení těchto stavebních prací svědčí letopočet nad hlavním vchodem na nádvoří: 1779. Ani v záznamu o těchto opravách a úpravách není zmínka o zámeckém parku.Můžeme však usuzovat, že i park doznal určitých změn. Důkazem jsou nám barokní sochy instalované u budovy i jinde v areálu parku. V roce 1793 koupil zámek i panství Rudolf lord a hrabě Taff za 254.150 zlatých. K panství v té době patřilo: 273,53 ha polí, 1,03 ha luk, 13,09 ha zahrad, 19,30 ha pastvin, 312,6 ha lesů, 1,74 ha stavební plochy, 3,74 ha plochy neplodné, 4,78 ha plochy daně prosté. Výměra parku se uvádí v rozloze 10,5 ha. Dá se předpokládat, že právě Taffové nechali upravit.park podle anglického slohu a že park rozšířili na dnešní výměru. V roce 1831 Taffové budovu opět opravili a v roce 1836 prodali za 375.000 zlatých. Hrabě Kašpar Filip Spiegel-Diesenberg koupil višňovský zámek za výše uvedenou sumu v roce 1836, za tři roky jej daroval svému synu Ferdinandovi, aby se posléze stal majitelem hrabě Maria Ferdinand Spiegel-Diesenberg.
Panství v té době patřilo: 273,53 ha polí, 1,03 ha luk, 13,09 ha zahrad, 19,30 ha pastvin, 312,6 ha lesů, 1,74 ha stavební plochy, 3,74 ha plochy neplodné, 4,78 ha plochy daně prosté. Výměra parku se uvádí v rozloze 10,5 ha. Dá se předpokládat, že právě Taffové nechali upravit.
Rozsáhlý zámecký park (přes 15 hektarů), který je volně přístupný a jistě stojí za návštěvu, vzhledem ke své unikátnosti. Na začátku 19. století zde bylo vysázeno množtví cizokrajných dřevin, které se dochovaly dodnes. Za zmínku určitě stojí ojedinělý mohutný exemplář cedru libanonského (průměr koruny 15,6 m). Z dalších dřevin je možné jmenovat např. jedli řeckou, kaštan jedlý, jinan dvoulaločný, svitel latnatý, jilm lysý, nahovětvec kanadský atd. Park je využíván i pro účely výchovného ústavu, takže se zde nachází i zahradnictví se skleníkem a chovatelský dvorek se zvířaty (ovce, kozy, různé druhy drůbeže).
Torzálně se dochovaly i některé drobné stavby a sochařská výzdoba parku.

Větrné kolo větrákového typu – dvojité kormidlo, stožár kovový, příhradová konstrukce

Jedná se o chráněnou technickou památku ve státním seznamu kulturních památek ( 1993).

Větrná turbína byla pohonným zdrojem čerpadla pitné vody do obecního rezervoáru, ze kterého byl vodovodem zásobován celý místní velkostatek a okolní domy.

Správce velkostatku  tehdejšího majitele hraběte F. Spiegela- Diesenberga nechal kolo postavit roku 1910 u vídeňské filiálky drážďanské továrny Rudolfa Braunse Herkules. Od doby montáže až do první poloviny 40. let 20. století větrná turbína pracovala samostatně; poté fungovala společně s elektromotorem až do roku 1948, kdy došlo de konečnému zastavení provozu.

Větrné kolo:

–          16 plechových lopatek uložených ve dvojitém prstenci /2obruče z úhlového železa/,  prstenec lopatek nesen 6 dvojitými výztuhami upevněnými ve středovém kloubovém držáku s ložisky pro osu kola; na kloubový držák uchyceno kormidlo, dvě ploutve; tyčový držák kormidla možno na kloubu otočit o 90° a tím zastavit provoz kola/ natočit je hranou lopatek ke směru větru/.

Stožár:

–          Ocelová příhradová konstrukce o čtvercové základně; jejím středem až po středový držák osou konstrukce prochází trubka táhla pro vodní čerpadlo. Oproti konstrukci větrného kola ve Vedrovicích /okr. Znojmo/ toto táhlo nemá vodící kladky, nýbrž kluzná ložiska z trubek většího průměru. Obec větrné kolo rekonstruovala v druhé polovině devadesátých let minulého století.

Kostel sv. Jana Křtitele

Gotický kostel sv. Jana Křtitele z přelomu 13. a 14. stol. v romantické úpravě z l. 1894–1901.

Kaple Panny Marie Bolestné

ŽEROTICE

VÝROVICE

TVOŘIHÁZ

TRSTĚNICE

počítadlo

192267 návštěvníků