Rozpočtové opatření č. 5

zveřejněno dne: 4. 12. 2017

 

Schválený rozpočet 2018

Střednědobý výhled DSO 2019-2021

zveřejněno dne: 16. 11. 2017

 

Návrh rozpočtu 2018

Návrh střednědobého výhl. rozpočtu DSO 2019-2021

zveřejněno dne: 30. 10. 2017

 

Rozpočtové opatření č. 4

zveřejněno dne: 20. 10. 2017

 

Rozpočtové opatření č. 3

zveřejněno dne: 20. 9. 2017

 

Rozpočtové opatření č. 2

zveřejněno dne: 30. 6. 2017

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2016 – schválený

Rozpočtové opatření č. 1

zveřejněno dne: 8. 6. 2017

 

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2016

Přílohy:

Inventarizační zpráva 2016

Příloha k 31.12.2016

Rozvaha k 31.12.2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2016

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016

zveřejněno dne: 3. 5. 2017

 

Schválený rozpočet 2017

rozpočet zveřejněn dne 7. 4. 2017

 

Rozpočtové provizorium 2017

rozpočtové provizorium zveřejněno dne 21. 3. 2017

 

Rozpočtový výhled 2018-2019

rozpočtový výhled zveřejněn dne 21. 3. 2017

 

 

 

 

 

ŽEROTICE

VÝROVICE

TVOŘIHÁZ

TRSTĚNICE

počítadlo

122055 návštěvníků