Cyklostezka s názvem „Mikroregionem Moravia“ byla vybudována v roce 2007 a finančně se na jejím vybudování podílel partner Skupina ČEZ. Tato cyklotrasa je okruhem, který měří necelých 45 km a prochází všemi obcemi Svazku obcí Moravia. Jelikož se jedná o okruh, je možné na trasu vyrazit z kteréhokoli místa jeho trasy. Vedle toho se nabízí možnost vyrazit i v protisměru níže uvedeného popisu trasy. Samozřejmostí je i fakt, že si tento okruh můžete zkrátit, upravit dle Vašich možností v rámci schopností dobré orientace. Celá trasa je vhodná jak pro horská nebo trekingová kola.

Po celé trase okruhu je řada nejrůznějších zajímavých cílů, které stojí za to vidět.

Trasa cyklostezky

 

Zde uvedený stručný popis trasy vychází ze skutečnosti, že výlet zahájíme, a na kola nasedáme v campu Výr, který se nachází v obci Výrovice.

Trasa začíná cestou přes hráz Výrovické přehrady a směřuje do obce Výrovice. Zde stojí za to se pozastavit a prohlédnout kapličku Panny Marie Lurdské, která je národní kulturní památkou. Po stoupání do kopce sjíždíme mírným náklonem kolem vinice do obci Tvořihráz.  Odbočíme doleva směrem na Horní Dunajovice. Jedeme po asfaltové komunikaci mezi poli mírně zvlněným terénem.

Po sjezdu do Dunajovic, máme po pravé straně kostel Nejsvětější trojice, který byl zbudován roku 1540. O kousek dál na návsi nepřehlédneme vinařskou památku Kládový lis. Zde se nám nabízí možnost prohlédnout si dále obec, která by nám představila další památky, stejně jako svá vinařství. Cesta však pokračuje doleva v létě příjemným stínem parkové úpravy poutního místa Rybnice. Navazující cestou kolem penzionu Přehrada přijedeme k přehradě Kréty. Následně vede trasa krásným lesním údolím říčky Křepicky, které bylo zařazeno do Natury 2000. Touto nesmírně nádhernou cestou dojedete po překonání několika brodů, stoupání až do Višňové.

 

Trasa městysem Višňové vede přes most se sochou Sv. Jana Nepomuckého podél Cyklopenzionu, nepřehlédnutelného anglického parku s rekonstruovaným zámkem přes náměstí, kde se otevře pohled na sochu Sv. Václava a kostel Sv. Jana Křtitele. I zde stojí za zmínku, návštěva dalších památek a vinařství. Významnou technickou památkou, kterou stojí za to shlédnout je Větrné kolo. Cyklostezka však pokračuje k zemědělskému areálu Agroservisu Višňové, za kterým vjedeme do lesa, abychom pokračovali k hájovně zvané Pustý zámek. Odtud dál pokračujeme lesem, abychom následně mezi poli dojeli k dnes již pouze zemědělskému areálu Karolín. Po asfaltové komunikaci nás cesta vede do obce Džbánice.

Pokud se chceme podívat do centra Džbánic, musíme na čas cyklotrasu opustit. Ta jinak pokračuje dlouhým sjezdem do obce Trstěnice.

Parametry trasy:

Délka trasy: 43,2 km
Značení trasy: Dopravní s logem
Vhodný typ kola: Krosové
Maximální / minimální nadmořská výška: 375 m n.m. / 202 m n.m.
Celkové převýšení: 2125 m
Celkem vystoupeno výškových metrů: 1223 m

V Trstěnicích, pokud bychom odbočili vlevo, vyjedeme ke kostelu Povýšení sv. kříže. Jinak máme možnost si odpočinout v létě velmi příjemném stínu letitých stromů na návsi, či se občerstvit. Trasa však pokračuje směrem kolem koupaliště, kde se pak můžeme osvěžit. Je zde i nabídka ubytování v krásných chatkách. My však šlapeme ve směru na Horní Dunajovice. Zhruba po pěti stech metrech odbočíme doleva tak, abychom neminuli mlýn, který je cennou památkou, a domnělý pahorek tvrziště „Na sušírně“.  Trstěnice opustíme, abyste příjemnou cestou dorazili do Morašic.

Sjezdem na začátku se dostaneme do středu Morašic až k odpočívce u kostela Sv. Anny.  Odtud nás čeká cesta směrem na Želetice a kopec, kterým začíná. Na vyvýšeninách nad vesnicí Želetice nesmíme zapomenout odbočit doprava, kde pojedeme po polních cestách kolem nádherných vinohradů, abychom sjeli do Domčic, ze kterých vyrazíme do Želetic.

Želetice nejsou součástí našeho mikroregionu. Shlédnout se nám vyplatí přírodní upravený areál parku, kostel, mlýn, kolem kterého vystoupáme až k lipové aleji, která nás dovede do Žerotic.

Žerotice nás vítají kostelem s farou po pravé straně a zříceninou tvrze po levé straně. Téměř na konci vesnice odbočíme na Kyjovice, na jejichž začátku sjedeme doprava, abychom projeli a mohli si tak prohlédnout Loucký mlýn.

Cesta pokračuje do Tvořihráze, můžeme obdivovat opravený zámeček s hospodářským areálem a další zajímavosti a památky obce.  Naše putování pak pokračuje krásným údolím řeky Jevišovky až do Výrovic, kde se po překonání stoupání vrátíme zpět do kempu.

ŽEROTICE

VÝROVICE

TVOŘIHÁZ

TRSTĚNICE

počítadlo

263266 návštěvníků