Výrovice

Výrovické kopce

   Přírodní rezervace. Místo výskytu vzácných a chráněných druhů rostlin a hmyzu (koniklec luční, tařice skalní, kudlanka nábožná). Z jedné části lokality je krásný výhled na obec, z druhé na přehradu.

Výrovická údolní nádrž

O vybudování přehrady se vážně začalo uvažovat již před koncem 19. století. Především měla sloužit ke zmírnění povodní při jarním tání. Se stavbou se začalo až v r.1979 a dokončena byla v r.1983. Původně regulační a závlahová nádrž leží v údolí mezi obcemi Výrovice a Plaveč. Hráz vystavěná asi jeden kilometr proti toku řeky Jevišovky, je zemní s maximální výškou 16,7 m. Koruna hráze je ve výšce 236,30 mn. m.Zatopená plocha čítá 62,1 haa max.objem je 4 230 000 m3. Maximální hloubka v nádrži je13,15 m a průměrná6,82 m. V současnosti je využívaná především k rekreaci a rybolovu.

Tvořihráz

Turistika, sport a rekreace

Ve středu obce je plocha pro odpočinek , jsou zde dvě víceúčelová hřiště .

Hřiště na kopanou se nachází  nad lokalitou vinných sklepů na jižním okraji obce.

Sokolovna je umístěna ve středu obce. V objektu je tělocvična a klubovna pro mládež.

Obci protéká řeka Jevišovka, jejíž údolí je turisticky atraktivní. Dva kilometry  západním směrem od obce se nachází Výrovická přehrada s rekreační oblastí.

Po zelené značce zde vede turistická cesta ze Znojma a pokračuje  přes Plaveč do Hlubokých Mašůvek , kde se nachází významné poutní místo.

Trstěnice

Církevní stavby

V polovině 13. století došlo v Trstěnicích k zasvěcení kostela Sv. Gotthardovi, Sv. Gotthard byl saský biskup svatořečený ruku 1134, který se už ve 12. století těšil neobyčejné úctě. Nový kostel byl postavený na návrší nad obcí na místě staršího. K zasvěcení došlo roku 1253 Varmijským biskupem Anselmem. Ten byl členem řádu německých rytířů a meškal v naší krajině, kde se připravovala křižácká výprava českého krále Přemysla Otakara II. Při této příležitosti byl trstěnický kostel povýšen na farní. V roce 1798 byla chrámová loď prodloužená o 7 metrů. Zároveň byly pořízeny ke kostelu nové schody, v kostele byly instalovány nové lavice a varhany. Kazatelna byla okrášlena a stěna za oltářem ozdobena freskou od Jana Winterhaltera. Freska představuje sv.Floriana a sv. Bertranda. V roce 1844 byl za hlavním oltářem vztyčen kříž se sochou Krista. Byl sem převezen z jezuitského kostela v Telči. Kostel v naší obci tvoří architektonicky výrazný celek. V roce 1807 při dokončení hlavních přestaveb byl znovu vysvěcen jako kostel Povýšení svatého kříže. V polovině 19. století byly Trstěnice obohaceny o další církevní stavbu – kapličku postavenou na návsi.

 

Kostel Povýšení sv. kříže 

 

 

 

 

Kostel Povýšení sv. kříže

 

 

Kostel Povýšení sv. Kříže

Fresky

Fresky v kostele

Fresky

Fresky v kostele

Kaplička na návsi

Kaplička na návsi

Kaplička na návsi

 

Barokní socha sv. Jana

Barokní socha sv. Jana – autor neznámý

 

ŽEROTICE

VÝROVICE

TVOŘIHÁZ

TRSTĚNICE

počítadlo

191038 návštěvníků