Obec se nachází na úpatí Českomoravské vrchoviny  v Jevišovické pahorkatině14 kmseverovýchodně od Znojma.

Ves vznikla v malebném údolí řeky Jevišovky kolem původní trvze vybudované vladyky z Tvořihráze. První písemná zpráva pochází ze 14. stol., kdy roku 1349 Hedvika – vdova po Albertu z Tvořihráze darovala svému bratrovi dvůr ve Tvořihrázi.  Poté se majitelé často střídali až do r.  1510, kdy ves koupil dominikánský řád ve Znojmě. Klášter dále pronajímal majetek různým nájemníkům.

Obec byla v minulosti vinařskou lokalitou, obklopena, rozsáhlými ovocnými sady.

Škola byla zřízena r.1813 aumístěna v jedné z chalup. Teprve v r. 1828 postavila obec školní budovu. Současná budova školy je z roku 1908. V roce 1898 byl založen vzdělávací spolek Palacký s knihovnou.  R. 1899 byl založen sbor dobrovolných hasičů. V obci působil  Sokol a byla postavena místní  Sokolovna. Dalším spolkem v obci byl Katolický dům.

Působení dominikánského řádu v obci

Po třicetileté válce, kdy obec vyhořela  začínají dominikáni nově budovat.  Roku 1668 začíná stavba dvora a hospodářských budov .V r. 1689 byl položen základní kámen barokního zámku  s kaplí sv. Dominika.

V kapli se  i v současné době konají nedělní bohoslužby. Zámeček sloužil jako letní rezidence dominikánského

řádu.  R. 1694 vybudovali vinný sklep. Ten byl známý dlouholetou tradicí výroby mešního vína, které se odtud rozváželo do všech dominikánských klášterů v zemi. R. 1706 převor Šebastian Michel nechal postavit kamenný most přes řeku Jevišovku.  Koncem 17. stol.  postihly Tvořihráz rozsáhlé požáry. Zámeček i s kaplí musel být r. 1732 renovován. R. 1750  se podařilo  dominikánskému konventu  odkoupit poslední svobodný dvůr. Dominikáni tak  doplnili statek, který byl  jejich majetkem až do r. 1948.

Kulturní památky obce

Zámeček s hospodářským areálem

Socha sv. Jana Nepomuckého

Boží muka u silnice  do Horních Dunajovic

 

Další zajímavosti  a památky v obci

Samota  Loucký mlýn na řece Jevišovce

Myslivna sv. Huberta

Mlýn Hamr v obci

Zděná poklona u budovy školy

ŽEROTICE

VÝROVICE

TVOŘIHÁZ

TRSTĚNICE

počítadlo

192272 návštěvníků