V roce 2016 obdržel Svazek obcí Moravia z dotace Nadace ČEZ v rámci projektu „Obnova vybavení odpočívadel Cyklookruhu Mikroregionem Moravia inventářem“ finanční prostředky díky kterým mohl posílit vybavení trasu pro milovníky cyklistiky Cyklookruhu Mikroregionem Moravia. Continue reading

návrh rozpočtu 2017

vyvěšeno: 27. 2. 2017

 

Na základě přidělených dotací z Nadace ČEZ provedl Svazek obcí Moravia s názvem projektu „Obnova Cyklookruhu Mikroregionem Moravia“ aktualizaci map na všech informačních tabulích podél cyklostezky. Těchto tabulí je necelých 20. Dále díky této dotaci byl rozmístěn zakoupený inventář v jednotlivých obcích. Jednalo se především o nové lavičky, odpadkové koše, stojany na jízdní kola.

 

Trhyvisnove_trhy

IMAG0200

V sobotu 1. 8. se ve Višňovém v prostoru Ovčírna za pořadatelství Ministerstva zemědělství, Agrární komory JmK, Hitrádia Magic Brno, AZV Marta a Václav Adámkovi uskutečnila akce s názvem “Poznej svého farmáře”. Návštěvníci této akce měli možnost nakoupit kvalitní produkty z farem, které se akce zúčastnily se svými produkty. Občané a hosté tak měli možnost si zakoupit brambory, zeleninu, vína, bylinky, koření, sýry, výrobky z vlny. Mohli rovněž ochutnat spoustu představovaných výrobků. Děti si užívaly programu v herním stanovišti a dětském koutku. Povozit se mohly i na ponících. Spolu s dospělými si prohlédly hospodářská zvířata, která zde byla vystavena. Program celého dne byl velmi pěkně moderován. K dobré náladě přispěla i lidová muzika, která zde vyhrávala. Nechybělo ani občerstvení, které k akcím tohoto typu neodmyslitelně patří.

IMAG0194

foto zde

ŽEROTICE

VÝROVICE

TVOŘIHÁZ

TRSTĚNICE

počítadlo

165445 návštěvníků