Na základě partnerství a spolupráce s NADACÍ ČEZ Svazek obcí Moravia v letošním roce připravuje doplnění a vylepšení vybaveností míst určených k odpočinku na cyklookruhu Mikroregionem Moravia. Druhou oblastí je projekt určený pro bezpečnost nejen cyklistů. V rámci něhož svazek obcí pořídí pro občany prvky výbavy pro cyklisty a turisty, které obsahují reflexní prvky.

mapa turistickáPo opakovaných žádostech se nám s Klubem českých turistů podařilo dojednat vyznačení turistické trasy s červeným označením, která povede přes Višňovou. Zde bych chtěl poděkovat za pomoc a podporu i starostům z obcí přes jejichž katastr tato turistická trasa vede. V současnosti je tato nová velmi poutavá turistická trasa ve finální etapě, tj. dokončování svého značení. Vlastní trasa začíná v Tulešicích, kde navazuje na turistickou žlutě značenou. Přes lesy vedoucí těsně kolem jeden z regionálně nejvyšších kopců Jevišovické pahorkatiny – Tanárka 391 m. n. m. – se dostanete na polní cestu, která navazuje na cestu mezi Džbánicemi a hospodářskými objekty Karolína. Po této cestě dojdete až do Trstěnického lesa a přes něj k Pustému zámku. Od něj pokračujete lesem k Višňovému. Z lesa vyjdete v části zvané Jiřice. Přes Višňovou pokračujete až k lesu. Lesem přes brody na říčce Křepičce jdete dále po pravém břehu Dunajovické přehrady. Před hrází vyrazíte doprava přes samotu Chaloupky směr Mikulovice, před kterými odbočíte, a pokračujete kolem Mikulovického jezera ve směru k Výrovické přehradě. Při cílovém pohledu na plochu Výrovické přehrady si můžete říci, že máte v nohou 20 km turistického pochodu, během něhož jste viděli krásnou přírodu a spoustu zajímavých přírodních krás. Z více jak poloviny vede tato trasa lesy. A kam dál. Pokračovat můžete po zelené do Výrovic. Tato zelená se dle plánovaných záměrů bude v budoucnu měnit na červenou, abyste tak měli možnost přes Výrovice, Tvořihráz a Tvořihrázský les dorazit až do Suchohrdel u Znojma.

V roce 2016 obdržel Svazek obcí Moravia z dotace Nadace ČEZ v rámci projektu „Obnova vybavení odpočívadel Cyklookruhu Mikroregionem Moravia inventářem“ finanční prostředky díky kterým mohl posílit vybavení trasu pro milovníky cyklistiky Cyklookruhu Mikroregionem Moravia. Continue reading

návrh rozpočtu 2017

vyvěšeno: 27. 2. 2017

 

Na základě přidělených dotací z Nadace ČEZ provedl Svazek obcí Moravia s názvem projektu „Obnova Cyklookruhu Mikroregionem Moravia“ aktualizaci map na všech informačních tabulích podél cyklostezky. Těchto tabulí je necelých 20. Dále díky této dotaci byl rozmístěn zakoupený inventář v jednotlivých obcích. Jednalo se především o nové lavičky, odpadkové koše, stojany na jízdní kola.

 

ŽEROTICE

VÝROVICE

TVOŘIHÁZ

TRSTĚNICE

počítadlo

171682 návštěvníků