Na základě partnerství a spolupráce s NADACÍ ČEZ Svazek obcí Moravia v letošním roce připravuje doplnění a vylepšení vybaveností míst určených k odpočinku na cyklookruhu Mikroregionem Moravia. Druhou oblastí je projekt určený pro bezpečnost nejen cyklistů. V rámci něhož svazek obcí pořídí pro občany prvky výbavy pro cyklisty a turisty, které obsahují reflexní prvky.

mapa turistickáPo opakovaných žádostech se nám s Klubem českých turistů podařilo dojednat vyznačení turistické trasy s červeným označením, která povede přes Višňovou. Zde bych chtěl poděkovat za pomoc a podporu i starostům z obcí přes jejichž katastr tato turistická trasa vede. V současnosti je tato nová velmi poutavá turistická trasa ve finální etapě, tj. dokončování svého značení. Vlastní trasa začíná v Tulešicích, kde navazuje na turistickou žlutě značenou. Přes lesy vedoucí těsně kolem jeden z regionálně nejvyšších kopců Jevišovické pahorkatiny – Tanárka 391 m. n. m. – se dostanete na polní cestu, která navazuje na cestu mezi Džbánicemi a hospodářskými objekty Karolína. Po této cestě dojdete až do Trstěnického lesa a přes něj k Pustému zámku. Od něj pokračujete lesem k Višňovému. Z lesa vyjdete v části zvané Jiřice. Přes Višňovou pokračujete až k lesu. Lesem přes brody na říčce Křepičce jdete dále po pravém břehu Dunajovické přehrady. Před hrází vyrazíte doprava přes samotu Chaloupky směr Mikulovice, před kterými odbočíte, a pokračujete kolem Mikulovického jezera ve směru k Výrovické přehradě. Při cílovém pohledu na plochu Výrovické přehrady si můžete říci, že máte v nohou 20 km turistického pochodu, během něhož jste viděli krásnou přírodu a spoustu zajímavých přírodních krás. Z více jak poloviny vede tato trasa lesy. A kam dál. Pokračovat můžete po zelené do Výrovic. Tato zelená se dle plánovaných záměrů bude v budoucnu měnit na červenou, abyste tak měli možnost přes Výrovice, Tvořihráz a Tvořihrázský les dorazit až do Suchohrdel u Znojma.

V roce 2016 obdržel Svazek obcí Moravia z dotace Nadace ČEZ v rámci projektu „Obnova vybavení odpočívadel Cyklookruhu Mikroregionem Moravia inventářem“ finanční prostředky díky kterým mohl posílit vybavení trasu pro milovníky cyklistiky Cyklookruhu Mikroregionem Moravia. Continue reading

ŽEROTICE

VÝROVICE

TVOŘIHÁZ

TRSTĚNICE

počítadlo

180849 návštěvníků